3 důvody proč má vztah s matkou vliv na vaši seberealizaci

Tento text je určený ženám 💃, i pro muže však může být inspirací 😃

Ať už vaše biologická maminka žije nebo ne, ať už ji fyzicky znáte nebo ne, ovlivňuje vztah k ní vaši seberealizaci v práci, podnikání. 
 
Otec na nás má také vliv – samozřejmě. Přesto máma hraje prim. 
 
Proč tomu tak je? 
 
Vztah s matkou totiž byl náš úplně první vztah, který jsme zažily. A nastavil v nás základní životní „software“. Ten působí vědomě i nevědomě.
 
1. Vztah s matkou určuje naši sebehodnotu
 
Přijetí ocenění za naši práci přímo souvisí s tím, jak jsme se cítily přijaté svou matkou v dětství. 
Čím víc láskyplné péče a bezpodmínečné lásky nám nám maminka věnovala, tím lepší vztah máme samy k sobě, ke svému tělu, ke svým emocím.
 
Umíme se neodsuzovat za chybu, ale vzít ji jako příležitost ke změně a růstu. Umíme přijímat úspěch a odměnu za svou práci s radostí a vděčností. S důvěrou se otevíráme novému. Funguje vyváženě dávání a přijímání. Víme, kde je naše místo, umíme pracovat s hranicemi a komunikovat. Umíme využívat intuici, věříme svým pocitům, jsme spojené se svými talenty a posláním. 
 
To je ideál.
 
No – ale bohužel – naše maminky nebyly dokonalé a daly nám často lásku jen s podmínkami:
„Když se budeš/nebudeš chovat tak a tak, nebudu tě mít ráda.“
V dětství jsme zažili náročné emoční situace, strachy, bolest, někdy i násilí, nedostatek lásky.
Nemluvě o zpackaných porodech, kdy jsme hned při prvním nádechu byly od maminky odebírány – a program nedostatku, nedostatečnosti a strachu o přežití byl okamžitě instalován. 
 
Ano, tyto zážitky se do nás uloží jako program, který může ovlivňovat naši cestu vlastní seberealizace. Někdy si tuto souvislost uvědomujeme, ale někdy působí skrytě, z podvědomí: Bojíme se být vidět, říct si o peníze, zažíváme překážky, zklamání, klacky pod nohy, nedostatek, strachy, náročné klienty, zákazníky, spolupracovníky…. atd.
 
2. Z rodiny do které se rodíme, si přebíráme vzorce a hodnotový systém
 
Na úrovni duše si asi svou rodinu zrození vybíráme.
 
Ale když už jsme se do tohoto světa zrodily, moc s tím nenaděláme. V rodinách jsou různé osudy, různé hodnoty. A ty si automaticky instalujeme jako program do našich podvědomých myslí a těl. Vzorce a prožitky z předešlých generací se k nám dostanou přes rodiče, přes mámu a tátu. 
Přesto emoční postoj, vnitřní síla, míra sebereflexe a vnitřní práce matky na těchto tématech má hlavní vliv na to, jak moc se do těžkých příběhů našeho rodu namočíme – jestli se v rodových zapleteních pořádně vykoupeme, nebo jen lehce orosíme. 🙂
 
Máma ve své síle je totiž hráz proti těmto vlnám.
 
Přišel děda o peníze když byla „měna“? V rodině se tato nespravedlnost může zdědit jako vzorec.
A člověk, z lásky (asi spíš nevědomé) k nešťastnému dědovi, si netroufne mít peníze, úspěch… anebo když už si to troufne, tak ho jakoby náhoda o vše připraví. Tak jako dědu. Věrnost rodině, věrnost lidem, se kterýma jsme spojeni, zde hraje svou hlavní roli.
 
A všechny ty názory a postoje – k penězům, práci, seberealizaci, které jsme slyšely v dětství…. již tradiční: „peníze jsou špinavé“, „peníze si musíš tvrdě zasloužit“, „žena má vychovávat děti, starat se o domácnost, od vydělávání je tu chlap“, atd…
 
A zase ta máma. Byla v tomto směru v roli oběti nebo tvůrkyně svého života? 
Co jsem se od ní naučila?
 
3. Nezpracované emoce blokují naši energii
 
Nedokonalá, nevědomá nebo nepřítomná máma, která nám neumožnila prožít vývojové fáze dětství, třeba období vzdoru a pubertu, způsobí, že si je nevědomky odžíváme v dospělosti.
Bohužel, vzdor a „fakáč 🖕“ určený matce, otáčíme proti sobě a sabotujeme samy sebe. Blbé. Matce tím nic nedokážeme a ani ji nepotrestáme, dokonce ani nezískáme její pozornost, když se nám nebude dařit. Ubližujeme především samy sobě. 
 
Někdy – si z emoce vzdoru  „nebýt jako máma“  zařídíme úspěch.  Nebo kvůli nenasycení láskyplného kontaktu s matkou – především v raných fázích dětství – máme přehnanou ambici a snaživost, aby si nás máma už konečně všimla a měla nás ráda. 
Přestože tyto programy navenek jako úspěch fungují, platíme za ně cenu – nespokojenost, zničené zdraví, zničené vztahy, únava, stres.
Úspěch v případě nevědomé motivace uspokojit matku nebo se jí pomstít nebývá uspokojivý ani trvalý. 
 
Pokud vyrůstáme v atmosféře strachu, hněvu nebo smutku, a tyto emoce v sobě v dospělosti neuvolníme, ovlivňují naši seberealizaci energeticky. Náš skvělý potenciál zůstává v těchto emocích uzamčen. 
 

Nicméně – programy jsou jen programy. Dají se vylepšit, upgradovat. 

Opravdu! I s nedokonalou, chybující, slabou, násilnou, invazivní, nepřítomnou matkou můžeme žít svou sebehodnotu, autenticitu, hojnost. 
Upgrade starých programů je proces. Léčivý proces. Ale rozhodně vede k sebepřijetí, více energie a radosti – ve všech úrovních života, také v oblasti seberealizace v práci či podnikání. 
 
Metoda konstelací ukáže, kde je vztah s matkou v neharmonii a jak vaši seberealizaci ovlivňuje.
Co je cenné – ukazují se podvědomé, neviditelné vlivy, také ty, které působí z dalších generací.
 
Ukáže se nerovnováha v energiích, kde vaše energie neproudí, je zaseklá, zablokovaná nebo ji ztrácíte.
 
Zároveň uvidíte řešení, možnosti, potenciál. 
 
Hluboký prožitek z konstelace způsobí, že změna a léčení jsou trvalé.
 
Ať je vaše minulost a fyzická realita ve vztahu s matkou jakákoli, pomocí metody konstelací můžete tento vztah učinit podporujícím pro vás i vaši seberealizaci.
 

Adéla Urbancová
Vaše průvodkyně transformací a lektorka Konstelační akademie