Co je to „KONSTELACE“ a jak se s ní pracuje

V konstelaci se díváme, jak je jednotlivec ovlivňován systémem, ve kterém se pohybuje a jak zpětně působí na systém (systémem rozumíme vzájemně propojené části, vzájemně závislé, navenek se chovající jako celek).

Základní systém, který určuje naše hodnoty a vzorce chování, je rodina, ze které pocházíme nebo ve které žijeme; vazby v rodinném systému jsou velmi hluboké, dány pokrevní sounáležitostí, v partnerských vztazích intimním životem.

Dalším systémem, ve kterém se běžně pohybujeme, je např. systém přinášející obživu, společenské uplatnění a seberealizaci – naše práce či pracovní organizace. Vztahy a vazby jsou dány společným cílem organizace nebo podnikání (rozdíl oproti rodinnému systému, který nemá cíl).

Systémů dále můžeme najít celou řadu, v zásadě všude, kde vzniká vztah. („já a život“; „já a můj strach“; „já a šéf“; „já a moje práce“; „já a peníze“…)

Postavení konstelace na určitý vztah nebo vztahy, situaci či problém tedy ukazuje vzájemné působení a ovlivňování jednotlivých částí. Takto lze situaci vidět v nadhledu, jakoby „z balónu“ – kdy má člověk přehled o celém terénu. Při tomto procesu může dojít nejen k nalezení řešení nebo harmonie, ale i k novým zjištěním a objevným informacím, často pomáhá jen to, že nahlédnete na celou situaci přehledně – z odstupu.

Orientace na řešení

V konstelaci se nesoustředíme na nedostatky a chyby, ale na existující a zatím nevyužité a „neviděné“ kompetence a potenciál pro rozvoj, už v systému přítomné. 

Jde hlavně o to rozvinout smysl pro různé možnosti.

Moje pozornost je plně soustředěna na řešení a Vy sami – s mojí podporou při individuální konstelaci nebo na semináři – nalézáte další možné kroky.

Pro Vaši rodinnou konstelaci nemusí být přítomní Vaši rodinní příslušníci. Své vztahové téma si řešíte sami za sebe.

Můžete si také díky mému návodu vyzkoušet vlastní KONSTELACI HOJNOSTI.

Adéla Urbancová
Vaše průvodkyně transformací a lektorka Konstelační akademie