Individuální rodinné konstelace v Brně

Pokud chcete řešit své téma diskrétně v soukromí a mít prostor a čas lektorky sami pro sebe.

Individuální sezení pořádám již od roku 2007. Každé sezení je jedinečné. Vše se děje podle momentální energie, individuální potřeby a připravenosti klienta. Individuální sezení je vhodné i pro páry.

Hlavní výhody individuální konstelace

 • řešit své téma diskrétně v soukromí,
 • mít prostor a čas lektorky pouze sami pro sebe,
 • přijít, kdy sami potřebujete a máte čas.

Příklady témata pro individuální sezení:

 • rodinné vztahy,
 • partnerství,
 • různé emoční stavy - strach, smutek, zvláštní sny,
 • ženská témata (těhotenství, porod, mateřství, neplodnost...)
 • pomoc při zpracování těžkého porodu či porodu císařským řezem,
 • supervize - pro pracující v pomáhajících profesích
 • práce a finance
 • poradenství při výchově dětí,
 • zdraví, nemoci

Jak probíhá individuální sezení

Setkání začínáme rozhovorem, ve kterém si stanovíme téma pro konstelaci a způsob práce. Následuje většinou prožitková část, kdy děláme konstelaci.

Protože v případě individuální konstelace chybí možnost dát role živým zástupcům, informační pole podle vnitřního obrazu klienta zobrazujeme pomocí symbolických značek umístěných v prostoru.

Klient pak s pomocí průvodce terapeuta může sám vstupovat na místa jiných rolí nebo může sám analyzovat způsob rozestavění značek. Pomoci může i průvodce svým vhledem nebo zastoupením v rolích. Konstelace se děje a tvoří v přítomném momentu.

Jak se připravit na individuální konstelaci

Pokud je to možné, je dobré si zjistit faktické informace o lidech a osudech z rodiny, i generace zpátky. Někdy informace ovšem není možné zjistit nebo to není důležité vzhledem k tématu klienta. Sezení je tedy možné absolvovat i bez informací. Dále doporučuji přijít ve volném a pohodlném oblečení.

Co může být důležité vědět o svém rodě:

 • předčasná nebo tragická úmrtí,
 • úmrtí malých dětí,
 • úmrtí při porodu,
 • emigrace,
 • vyloučení z rodiny,
 • vážné a duševní nemoci,
 • ztráty majetku,
 • vězení,
 • křivdy,
 • zločiny apod.
 • tajemství, o čem se nemluví, tabu.

Délka sezení a cena

Sezení může být jednorázové i opakované. Doba trvání je cca 2-2,5 hod.
Cena za jedno sezení je 1.200 Kč.

Zaujaly vás
rodinné konstelace?

Pojďme společně poodhrnout roušku tajemství vašich předků.
Bude mi ctí být vám průvodcem na vaší cestě.