Jak probíhají rodinné konstelace

strom - symbol rodinných konstelací

Určení tématu konstelace

Klient, zájemce o konstelaci, nejprve definuje téma, svoji zakázku, to co ho „pálí“. Na základě této motivace, průvodce konstelací individuálně určí, které prvky systému (lidé, aspekty, okolnosti, atd.) jsou pro situaci podstatné.

Vytvoření prostorové reality systému

Poté účastník vybere intuitivně za tyto části systému zástupce z ostatních účastníků skupiny, které také intuitivně, podle svého vnitřního obrazu, postaví do konstelace - do prostoru místnosti tak, jak k sobě vzájemně stojí. Někdy si klient vybere zástupce také sám za sebe, aby mohl celou situaci sledovat z vnějšku. Vznikne tak prostorový obraz klientovy momentální reality.

Hledání harmonie

Posléze průvodce konstelací podle způsobu postavení a výpovědí zástupců (co vnímají, kam je to táhne, co chybí apod.) pracuje s dynamikou a atmosférou systému a vede konstelaci k novému rozestavění, kde má každá část systému (reprezentována zástupci) harmonické místo. Někdy sami zástupci cítí, že nestojí na správném místě a mohou si je sami najít.

K dosažení harmonie se používají určité věty nebo rituály, které vyjadřují fakta a respektují zákonitosti a pravidla v systému.

Obohatí Vás, když se zapojíte do rodinné konstelace někoho jiného. Prožijete, jak jsme spolu navzájem propojení.

Pátrání v historii rodiny

Pokud chcete stavět svou vlastní konstelaci, je potřeba se informovat o historii své rodiny. Získejte co nejvíce informací o významných událostech, které se udály i v minulých generacích jako například:

  • předčasná nebo tragická úmrtí,
  • úmrtí malých dětí,
  • úmrtí při porodu,
  • emigrace,
  • vyloučení z rodiny,
  • vážné a duševní nemoci,
  • ztráty majetku,
  • vězení,
  • křivdy,
  • zločiny apod.

Zaujaly vás
rodinné konstelace?

Pojďme společně poodhrnout roušku tajemství vašich předků.
Bude mi ctí být vám průvodcem na vaší cestě.