Jak probíhají rodinné konstelace

strom - symbol rodinných konstelací

Určení tématu konstelace

Nejprve definujete téma, svoji zakázku, to co vás „pálí“. Na základě této motivace, individuálně určíme, které prvky systému (lidé, aspekty, okolnosti, atd.) jsou pro situaci podstatné.

Vytvoření prostorové reality systému

Poté si vyberete intuitivně za tyto části systému zástupce z ostatních účastníků skupiny, které také intuitivně, podle svého vnitřního obrazu, postavíte do konstelace - do prostoru místnosti tak, jak k sobě vzájemně stojí. Někdy si vyberete zástupce také sami za sebe, abyste mohl/a celou situaci sledovat z vnějšku. Vznikne tak prostorový obraz vaší momentální reality.

Hledání harmonie

Posléze - podle způsobu postavení a výpovědí zástupců (co vnímají, kam je to táhne, co chybí apod.) - pracujeme s dynamikou a atmosférou systému a vedeme konstelaci k novému rozestavění, kde má každá část systému (reprezentována zástupci) harmonické místo. Někdy sami zástupci cítí, že nestojí na správném místě a mohou si je sami najít.

K dosažení harmonie se používají určité věty nebo rituály, které vyjadřují fakta a respektují zákonitosti a pravidla v systému.

Obohatí Vás, když se zapojíte do rodinné konstelace někoho jiného. Prožijete, jak jsme spolu navzájem propojení.

Pátrání v historii rodiny

Pokud chcete stavět svou vlastní konstelaci, je potřeba se informovat o historii své rodiny. Získejte co nejvíce informací o významných událostech, které se udály i v minulých generacích jako například:

  • předčasná nebo tragická úmrtí,
  • úmrtí malých dětí,
  • úmrtí při porodu,
  • emigrace,
  • vyloučení z rodiny,
  • vážné a duševní nemoci,
  • ztráty majetku,
  • vězení,
  • křivdy,
  • zločiny apod.

Chcete najít řešení skrze
rodinné konstelace?

Prožít úlevu a uvolnit se?
Bude mi ctí být Vám průvodkyní na Vaší cestě.