Metoda rodinných konstelací

Co je to „konstelace“ a jak se s ní pracuje

strom - symbol rodinných konstelací

V konstelaci se díváme, jak je jednotlivec ovlivňován systémem, ve kterém se pohybuje a jak zpětně působí na systém (systémem rozumíme vzájemně propojené části, vzájemně závislé, navenek se chovající jako celek).

Základní systém, který určuje naše hodnoty a vzorce chování, je rodina, ze které pocházíme nebo ve které žijeme; vazby v rodinném systému jsou velmi hluboké, dány pokrevní sounáležitostí, v partnerských vztazích intimním životem.

Dalším systémem, ve kterém se běžně pohybujeme, je např. systém přinášející obživu, společenské uplatnění a seberealizaci – naše práce či pracovní organizace. Vztahy a vazby jsou dány společným cílem organizace nebo podnikání (rozdíl oproti rodinnému systému, který nemá cíl).

Systémů dále můžeme najít celou řadu, v zásadě všude, kde vzniká vztah. („já a život“; „já a můj strach“; „já a šéf“; „já a moje práce“; „já a peníze“…)

Postavení konstelace na určitý vztah nebo vztahy, situaci či problém tedy ukazuje vzájemné působení a ovlivňování jednotlivých částí. Takto lze situaci vidět v nadhledu, jakoby „z letadla“ – kdy má člověk přehled o celém terénu. Při tomto procesu může dojít nejen k nalezení řešení nebo harmonie, ale i k novým zjištěním a objevným informacím, často pomáhá jen to, že klient nahlédne na celou situaci přehledně z odstupu.

Orientace na řešení

V konstelaci se nesoustředíme na nedostatky a chyby, ale na existující a zatím nevyužité a „neviděné“ kompetence a potenciál pro rozvoj, už v systému přítomné. 

Jde hlavně o to rozvinout smysl pro různé možnosti. Pozornost lektora je plně soustředěna na řešení a klient sám - za jeho podpory - nalézá další možné kroky.

Pro další informace o metodě konstelací a zákonitostech v rodinném systému si můžete přečíst překlad přednášky Představení metody rodinných konstelací od Berta Hellingera.

 

Zaujaly vás
rodinné konstelace?

Pojďme společně poodhrnout roušku tajemství vašich předků.
Bude mi ctí být vám průvodcem na vaší cestě.