Rodinné konstelace

Co je to „konstelace“ a jak se s ní pracuje

strom - symbol rodinných konstelací

V konstelaci se díváme, jak je jednotlivec ovlivňován systémem, ve kterém se pohybuje a jak zpětně působí na systém (systémem rozumíme vzájemně propojené části, vzájemně závislé, navenek se chovající jako celek).

Základní systém, který určuje naše hodnoty a vzorce chování, je rodina, ze které pocházíme nebo ve které žijeme; vazby v rodinném systému jsou velmi hluboké, dány pokrevní sounáležitostí, v partnerských vztazích intimním životem.

Dalším systémem, ve kterém se běžně pohybujeme, je např. systém přinášející obživu, společenské uplatnění a seberealizaci – naše práce či pracovní organizace. Vztahy a vazby jsou dány společným cílem organizace nebo podnikání (rozdíl oproti rodinnému systému, který nemá cíl).

Systémů dále můžeme najít celou řadu, v zásadě všude, kde vzniká vztah. („já a život“; „já a můj strach“; „já a šéf“; „já a moje práce“; „já a peníze“…)

Postavení konstelace na určitý vztah nebo vztahy, situaci či problém tedy ukazuje vzájemné působení a ovlivňování jednotlivých částí. Takto lze situaci vidět v nadhledu, jakoby „z balónu“ – kdy má člověk přehled o celém terénu. Při tomto procesu může dojít nejen k nalezení řešení nebo harmonie, ale i k novým zjištěním a objevným informacím, často pomáhá jen to, že nahlédnete na celou situaci přehledně - z odstupu.

Orientace na řešení

V konstelaci se nesoustředíme na nedostatky a chyby, ale na existující a zatím nevyužité a „neviděné“ kompetence a potenciál pro rozvoj, už v systému přítomné. 

Jde hlavně o to rozvinout smysl pro různé možnosti.

Moje pozornost je plně soustředěna na řešení a vy sami - s mojí podporou - nalézáte další možné kroky.

Momentálně se mnou můžete zažít konstelaci individuálně v Brně nebo online

Skupinové semináře v Brně plánuji na podzim 2021.

Chcete najít řešení skrze
rodinné konstelace?

Prožít úlevu a uvolnit se?
Bude mi ctí být průvodkyní na Vaší cestě.