Časté otázky

Odpovědi na dotazy, které se ohledně rodinných kostelací často vynořují.

Proč chtít konstelaci?

 • Analyzujeme situaci, vztah, problém – pohledem zvenčí, informacemi od zástupců, vlastním vhledem a zkušeností v roli.
 • Díky konstelaci nacházíme řešení problému nebo vztahu.
 • Získáváme nový pohled na mezilidské vztahy - už to není taková „džungle“.
 • Učíme se efektivně komunikovat.
 • Chceme ovlivnit své zdraví, prosperitu, sebepoznání, zlepšit kvalitu života a vztahů.
 • Připravujeme se na náročné jednání, schůzku, na důležitý životní krok.
 • Snažíme se získat informace pro rozhodnutí.
 • Investujeme sami do sebe.
 • Je to zábavné, zajímavé a vzrušující.

Jak lze vysvětlit, že se na konstelacích ukáží věci, které nikdo ze zúčastněných nezažil?

Informačního neboli vědoucí pole (knowing field) je hlavním nástrojem a předností metody konstelací. Pro pochopení toho, jak vzniká informační pole a jaké je jeho využití, je nejlepší vlastní zkušenost.

 • Informační pole vzniká při rozestavění zástupců klientem: podle toho jaké osoby zvolí do rolí zástupců, jakým způsobem je postaví, kam je postaví, jaké téma staví.
 • Zástupci pak mohou vypovídat o pocitech, nebo dávat informace, které jim nejsou známy z osobního nebo pracovního života klienta (např. cizí člověk v roli otce dokáže přesně popsat vztah ke klientově matce, zástupce v roli zákazníka přesně vyjádří své očekávání na kvalitu služby, atd..).
 • Tento fenomén umožňuje pracovat s opravdu „na míru“ šitým řešením, vždy individuálně, neboť vědoucí pole nám dává velice přesnou zpětnou vazbu.

K vysvětlení tohoto fenoménu je aplikováno několik teorií (zmiňme některé):

 • Holografický efekt – holografický obrázek je založen na principu, že každá část obrázku v sobě zahrnuje celý obrázek a celý obrázek všechny části, které jsou vzájemně propojené. Tak i člověk jako složitý energetický systém (kapacita a potenciál lidského podvědomí ještě stále není prozkoumána) už v sobě obsahuje všechny informace. Pomocí konstelace – onoho rituálu rozestavění, který je řízen podvědomím – pak k tomuto informačnímu poli získají přístup jak klient, tak i jednotliví zástupci v rolích.
 • Morfogenetické pole – zakladatelem této teorie je britský vědec a biochemik Ruppert Shaldrake. Pozorováním chování zvířat a jejich instinktů (např. ptáků, každoročně létajících v hejnu do určitých míst) popsal tzv. morfogenetická pole. Uvádí, že všechny viditelné fenomény jsou kontrolovány informačními poli, která se rozprostírají po celém světě. Tato pole obsahují paměť, do které se stále ukládají všechny událostí a změny – také cokoli bylo vymyšleno nebo pociťováno lidskými bytostmi. Když půjdete o úroveň níž, můžete najít morfogenetická pole států, etnických skupin, kmenů, místních oblastí, měst, rodin…
 • Kvantová fyzika a principy rezonance – „žádná energie se neztratí“ a „podobné přitahuje podobné“.
  Principům kvantové teorie na chování živých systémů a přenosu informací v nich se věnuje např. fyzik Fritjof Capra, nebo biologové Maturana a Varela.

Která forma konstelací funguje lépe - skupinové nebo individuální?

Oba způsoby práce mají hluboký účinek. Nejde říct, co je lepší či horší. Doporučuji aby si každý procítil, který způsob práce mu bude více vyhovovat.

Co všechno musím vědět o historii své rodiny, abych mohl tuto metodu využít?

Pokud je to možné, je dobré si zjistit faktické informace o lidech a osudech z rodiny (kdo tam patří a co se stalo), i generace zpátky. Někdy informace ovšem není možné zjistit nebo to není důležité vzhledem k tématu klienta. Konstelaci je tedy možné absolvovat i bez informací.

Kolik setkání je potřeba, aby měly konstelace účinek?

Konstelace má účinek okamžitý. Pokud se klient otevře novému pohledu, tedy vstoupí do prostoru který nás přesahuje, přichází léčivý účinek. Přesto je konstelace začátkem práce, pozváním pro další vývoj.

Musím přijít na konstelace i s jiným členem rodiny?

Členové rodiny nemusí být na konstelaci přítomni. Je to však možnost, pokud je účast všech dobrovolná a chtěná.

Je možné se účastnit konstelace pokud jsem nemocný (psychicky či fyzicky) a užívám léky?

Seminář či sezení není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoli druh léčby, je na Vaší zodpovědnosti informovat ošetřujícího lékaře o účasti na semináři či sezení.

Co si vzít s sebou?

Není nic potřeba, doporučuji však pohodlný oděv.

Chcete najít řešení skrze
rodinné konstelace?

Prožít úlevu a uvolnit se?
Bude mi ctí být Vám průvodkyní na Vaší cestě.